WhatsApp Destek

Evde Hemşirelik Hizmeti Nedir?

Hemşirelik Yönetmeliğinde Evde Bakım Hemşiresi;

2011 yılında “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bu yönetmelikte Halk Sağlığı hemşireliğinin alt görev tanımlarında “Evde Bakım Hemşiresi” tanımlanmıştır.

Bu tanımlamaya göre “Evde Bakım Hemşiresi; yatağa bağımlı veya kendi ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin sunumundan sorumludur.”,

Belçika’da yapılan araştırmalara göre 2009 yılında toplam 22 bin görevini yerine getirmesinde yetkilendirilmiş hemşire bulunmaktadır. Bunlardan 8bin hemşire evde bakım ve sağlık hizmetlerinde görev yapmaktayken, 14bin gibi neredeyse 2 katı kadar hemşire serbest çalışmaktadır.

Türkiye yapılmış bir araştırma olmadığı için bilgi paylaşımı yapamıyoruz.

Ancak Türkiye’deki Evde bakım modelinde; Evde bakım hizmetlerinin en önemli ve en çok gereksinim duyulan alanı evde bakım hemşirelik hizmetidir.

Türkiye’de alanında uzman, gerekli bilgi ve becerilere sahip hemşireler bu alanda hizmet vermektedir.

Hizmeti talebi olanların bilmeleri gereken en önemli bilgi ise, bu hemşirelerin sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir kurumda mı çalıştığı yoksa serbest mi çalıştıkları konusudur.

Evde Bakım Hemşiresi, bakım verici rolü açısından tedavi ve rehabilitasyonun etkin olmasında, bireyin mevcut sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok önemli bir etkinliğe sahiptir.

Evde Bakım Hemşiresi sadece evde hasta bakımı ile sınırlı değildir. Ev, hastane ve sosyal hizmetler kurumu arasında bağlantıyı sağlamak büyük önem taşımaktadır.

Hemşire, ailenin gereksinimlerine ve bakım verdiği ortama göre birçok rolü gerçekleştirmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Peki, Evde Bakım Hemşiresinin Sahip Olması Gereken Özellikleri Nelerdir?

Etkili ve Hızlı karar verebilmeli,

Multidisipliner ekip ile etkili çalışma becerisine sahip olmalı,

Hızlı veri toplayıp, doğru tanıyı koyabilmeli,

Problemlere etkin çözüm getirebilmeli,

Hasta/aileye etkili eğitim, danışmanlık ve denetim yapabilme becerisine sahip olabilmeli,

Hemşirelik teori ve süreçlere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalı,

Acil durumlarda sakin olabilmeli ve etkili reaksiyon gösterebilmelidir.

Ayrıca Evde Bakım Hemşiresi;

Bakımı sunan ve denetleyen kişidir,

Eğitimci,

Çevreyi Düzenleyicisi,

Konsültan,

Danışman,

Aile Savunucusu,

Araştırmacı,

Yaratıcı,

Vaka Saptayıcı ve Epidemiyolog,

Yönetici ve Koordinatör ’dür.

Evde Bakım Hemşiresinin Evde Takip Ettiği Hastasında İzleyeceği Yol Nasıl Olmalıdır?

Doğru veriyi toplayıp, hastanın gereksinimlerini belirlemelidir. Bu gereksinimler doğrultusunda doğru bakım planını oluşturmalı ve belirlenen ve planlanan zamanlarda bu bakımı uygulamadır. Uyguladığı tüm bu bakımı da mutlaka değerlendirmelidir.

Bireylere Evde Bakım Hizmeti Verilmeden Önce Detaylı Bir Değerlendirme Yapılmalıdır.

Peki, Bu Değerlendirme Nelere İçermektedir?

İyi bir ziyaret planı yapılmalıdır. Planlanan bu ziyareti gerçekleştirirken evde bakım hemşiresi mutlaka; bireyin sağlık hikâyesini(anamnezini) doğru ve eksiksiz değerlendirmelidir. Fiziksel kapasite ve sınırlılıklarını kontrol etmelidir. Fonksiyonel durumunu(yeme-içme, tuvalet ihtiyacı, banyo gereksinimi, sosyalleşme durumunu, giyinme ve soyunma gereksinimlerini) beslenme durumunu ve yaşadığı çevreyi değerlendirmelidir.

Profesyonel Bir Evde Bakım Hemşiresi İlk Ziyarette Bir Çok Şeyi Başarabilir!...

İlk Ziyarette;

 • Bilgi verilir,
 • İletişim sağlanır,
 • Aileye saygı duyulmalıdır,
 • İkinci ziyaret kararlaştırılmalıdır,
 • Karşılıklı emniyet sağlanmalıdır,
 • Hemşire kimlik yaka kartı takmalıdır,
 • Hemşirelik sürecinin adımları hasta ve ailesi ile tartışılmalı ve değerlendirilmelidir,
 • Hasta ve ailenin kararlarına saygı gösterilmelidir.

Ev Ziyaretinde Hemşirelerin Değişiklikler Konusunda Kayıt Tutması Gereken Konuları Nelerdir?

 • İlerleme
 • Var olan problem
 • Fonksiyonel kapasite
 • Aile birliği
 • Ailenin hastalığa tutumu
 • Psikososyal gereksinimler
 • Çevre
 • Bakım verici ya da destekleyici kişi
 • İlaçlar
 • Beslenme
 • Başka sağlık bakım profesyonelleri gereksinimi(örneğin; fizyoterapist, psikolog, hasta bakıcı vb.)
 • Finansal durum

Evde Bakım Hemşiresinin Bakım Planı Oluştururken Ele Alması Gereken Konular Nelerdir?

KONTİNANS

BESLENME

İLAÇ KULLANIMI

BASI YARASINA YÖNELİK ÖNLEMLER

ENFEKSİYON KONTROLÜ

SIVI DENGESİ

KİŞİSEL BAKIM

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

BİREYE ÖZEL SAĞLIK İHTİYAÇLARI

 

EVDE BAKIM HEMŞİRELERİNİN EN ZOR VE EN ÖNEMLİ GÖREVİ NEDİR?

Hasta/Hasta yakınlarının ve Bakım verenlerin beklentilerini karşılayabilmesidir.

Evde Hemşirelik Hizmeti Nasıl Alınır?

Öncelikle 0216 706 00 46 numaralı iletişim numaramız üzerinden bize ulaşabilir veya hizmet talep formunu doldurarak evde bakım yetkilisinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra evde bakım hemşiremiz ilgili yönetici hemşireyi size yönlendirerek aşağıda sırayla süreci başlatacaktır.

 • Evde bakım hemşiresi,hastayı yerinde görüp değerlendirmek ve aynı zamanda taleplerinizi öğrenmek için hastanın bulunduğu hastaneyi veya evini ziyaret eder.
 • Önce doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fiziksel, sosyal) belirler. Bu bilgiler doğrultusunda hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresiolarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır.
 • Hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar ya da bu koşulların oluşturulmasını talep eder.
 • Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir.
 • Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir. Organize edilen süreçte Nefes Evde Bakım Hemşirelik Direktörlüğü hastaya bakım verecek hemşirelerin aylık çalışma listesini planlar, planlanan bu listeyi hasta ve ailesi ile de paylaşır.
 • Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur.
 • Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır. Eş zamanlı olarak evinde hemşirelik hizmeti verilen hastalarımızda sosyal platformda bir grup kuruluyor ve canlı sohbet eşliğinde hemşireler ve doktorumuzun bilgilerini detaylı bir şekilde edinebiliyorlar. Hasta ve yakınlarının soruları olduğunda bu platformdan istedikleri zaman diliminde sorabiliyorlar. Hemşirelik hizmetlerinde görev yapan hemşirelerimiz bu platformda grup üyelerine nöbeti teslim adlılarını, teslim ettiklerini günü ve geceyi nasıl geçirdiği ile alakalı olarak bilgileri günlük olarak paylaşmaktadır. Acil durumlarda evde bakım hemşirelerimiz doktordan sözel order olarak ilaç uygulaması yapabilirler.
 • Evde sunulan hemşirelik hizmeti süresince, hastanın genel durumu ve hizmetin kalitesi evde bakım doktoruveyönetici hemşireler tarafından düzenli ziyaretlerle takip edilir.

Hizmet süresi boyunca hastanın ve yakınlarının görüşleri alınır, herhangi bir istekleri, önerileri yahut şikâyetleri olduğunda hızlı ve olumlu bir şekilde çözüme gidilir. Olası hemşire şikâyetlerinde evde bakım yönetici hemşirelerimiz derhal hemşire değişikliğine giderler.

Hasta veya yakınları evde bakım verecek hemşirenin cinsiyetine karar verebilirler.

Nefes Evde Bakımda evde hemşirelik hizmetini maliyeti saat üzerinden hesaplanmaktadır. 12 saatlik hemşirelik hizmetinin maliyeti yaklaşık 440TL’dir.

Detaylı Bilgi ve Fiyat Teklifi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Sağlıklı Günler Dileriz.

 

 

 

Nefes aile kart sahiplerine %10’a varan indirim fırsatı. İletişim