WhatsApp Destek

EVDE BAKIM HİZMETİ NEDİR?

Yaşamın uzaması ile birlikte kronik hastalıklarda artış görülmüştür. Bu nedenle sürekli sağlık ve bakım hizmeti geliştirilmiş ve evde bakım kavramı ortaya çıkmıştır.

Evde bakım hizmeti 1800’lü yıllarda ilk olarak İngiltere’de başlatılmıştır.

Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanunun 154 sayılı yönergesinde evde sağlık bakımının, halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunda olduğuna yer verilmiştir. Ancak halen günümüzde yeterli evde bakım hizmeti olmamakla birlikte birçok kurum ve kuruluş bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm mesleklerin(hemşire, doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist) mesleklerini evde bakım çatısı altında icra etmeleri için ekstra meslek aşkı ve vicdan gerektirmektedir.

Tüm meslek gruplarında zorluklar olduğu gibi evde bakım hizmetlerinde de zorluklar vardır.

Öncelik evde bakım ve sağlık hizmeti denildiğinde, hizmetin tamamının hastanın bulunduğu yerde yani evinde verilmesi bu hizmetin en zorlu tarafını oluşturmaktadır.

Evde bakım hizmeti multidisipliner(ekip çalışması) bir hizmettir.

Peki, Multidisipliner Hizmetin Avantajları Nelerdir?

Başta hızlı karar alınması gibi önemli bir avantajı vardır. Evde bakım hizmetlerinde hızlı karar hayat kurtarır.

Hızlı hizmet sunumu; evde bakım ve sağlık hizmetlerinde hizmetin hızlı sunulması, hizmete ihtiyacı olan hastaların en kısa sürede ihtiyaçlarını bir sağlık profesyoneli aracılıyla giderebiliyor olmasıdır.

Yaratıcılık; Evde bakım hizmetlerinde yaratıcılık çok önemlidir. Çünkü evde bakım hizmetlerinde hizmet kişiye özel olduğundan bazı standart kurallar devre dışı kalır. Hastanın evinde görev yapan hemşireler ya da diğer sağlık personelleri alternatifler üretmek zorunda kalırlar. Bu alternatifleri de ancak multidisipliner ekip ile yaratabilirler.

İş Doyumu; Evde bakım hizmetlerinde görev yapan hemşire ya da diğer sağlık personellerinin, mesleki bilgi ve birikimlerini maksimum düzeyde hayata geçirebildikleri tek çalışma ortamıdır. Çünkü bilirler ki hastalar kesinlikle öncelikle kendilerine emanet edilir ve kendilerine sınırsız bir güven duyulur. Oluşan bu güven duygusu hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin iş doyumunu yaşamalarını sağlar. İş doyumu yaşayan hemşire ya da diğer sağlık personellerinin maksimim iş üretmeleri kaçınılmaz olur.

Motivasyon; Evde bakım hizmeti veren kurumlarda çalışan hemşireler olsun, gerek hasta bakıcılar olsun, gerek fizyoterapistler olsun, gerek psikologlar, gerekse doktorlar olsun bir ekip çalışması içinde olduklarını bildikleri ve evde takip edilen hastanın sürekli kendilerine ihtiyaçlarını olduklarını bilmeleri kendilerini gerekli ve yeterli motivasyona sahip olmalarını sağlamaktadır.

Mesleki Bilgi Kazanımı; Evde bakım hizmetlerinde multidisipliner ekip hizmetinin olması demek, çalışan tüm meslek grupların mevcut mesleki bilgi ve birikimlerine bakılmaksızın öğrenebilecekleri her daim mesleki bilgi ve becerileri olduklarını bilirler.

Verimlilik; Ekip çalışması uyum içerisinde gerçekleştirildiğinde, ekip üyelerinin her birinin mesleki bilgi ve becerilerini, evde bakım hizmeti çatısı altında takip ettikleri hastalara pozitif verim olarak geri dönüş sağlayacaklarını bilmeleri verimliliği de artırmaktadır.

Evde Bakım Hizmetleri Neleri Kapsamaktadır?

Evde bakım ve sağlık hizmeti başta evde hemşirelik hizmetleri olmak üzere, sırasıyla evde doktor muayene hizmeti, evde hasta bakıcı hizmeti, evde psikolog hizmeti, evde diyetisyen hizmeti, evde fizyoterapist, evde radyoloji(görüntüleme), evde laboratuvar hizmetleri ve ambulans hizmetlerini kapsamaktadır.

Evde Bakım Çatısı Altında Hizmeti Alan ve Hizmeti Verenlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Hizmeti alan bireyler, bakımı ve tedavisiyle ilgili konuların bir parçası olabilmeli ve karar verme konusunda destek olabilmelidir.

Evde bakım hizmetini sunan sağlık profesyoneli, bireyin mahremiyetine saygı duymalı ve gizlilik ilkelerine harfiyen uymalıdır.

Hizmeti alan birey mümkün olduğunda bağımsız yaşayabilmek için destek alabilmelidir.

Evde bakım hizmetinde altın kural; hizmet talebinde bulunan bireyin, sağlık profesyoneli tarından hizmet öncesinde mutlaka muayene, bakım, tedavi veya destek almadan önce yazılı onayı alınmalıdır.

Evde bakım hizmeti almak isteyen bireylerin haklarını destekleyen ve güvenli olan doğru bakımı alabilmeleri için gereksinimler kontrol edilmelidir.

Evde bakım hizmetini almak isteyen birey ve hizmeti verecek olan evde bakım hemşiresi, bireyin sağlığı ve iyilik halini geliştirmek için gerekli bakıma katılmalıdır.

Evde sağlık ve bakım hizmetleri ekibinin ortak bir anlayışla birlikte hareket etmesi önemlidir.

Evde bakım hizmetleri eşit erişilebilir bir hizmet olmalıdır; yaş, cinsiyet, inanç, engellilik, kültür ve konuşulan dil, seksüalite vb.

Evde bakım hizmetini almak isteyen bireyler, güvenli bakım almalı ve kendini güvende hissetmelidir.

Hizmet almak isteyen bireyler suiistimallerden korunmalı ve evde bakım hemşireleri bireyin haklarını korumalıdırlar.

Evde bakım hizmeti almak isteyen bireylerin evi temiz olmalı ve enfeksiyondan uzak olmalıdır, bunu bireylerin aileleri sağlamalıdır.

Evde bakım hizmeti alan kişiler ihtiyaç halinde ilaçlarını en güvenli yoldan alabilmelidirler.

Evde bakım hizmeti alan kişiler güvenli bir ortamda hizmet almalıdırlar, yanlış ekipman nedeniyle zarar görmemelidir.

Evde bakım hizmeti alan hasta ve yakınları, hizmeti verecek olan hemşirenin işinde doğru becerilere sahip olmasını beklemelidirler.

Evde bakım merkezleri hizmeti alan bireylerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yeterli sayıda hemşire bulundurmalıdırlar.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinin sürekli kontrolü ve denetimi yapılmalıdır.

Evde bakım hizmeti alan bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli hizmet kontrolü sağlanmalıdır.

Hasta kayıtları sorgulanmalı ve gizlilik içinde özenle saklanmalıdır.

Evde bakım hizmeti alan hasta ve ailesi şikâyetlerde bulunabilmeli ve hizmeti verenler bu şikâyetleri uygun bir şekilde çözümleyebilmelidir.

Nefes Evde Bakım Hizmet Verdiği Hastalar Tarafından Tekrar Tekrar Aranmaktadır.

Çevresel Referanslar alarak her geçen gün hızlıca büyümekteyiz.

Nefes Evde bakım hizmetleri merkezi olarak hizmet verdiğimiz tüm hastalarımıza güven vermekteyiz.

Sağlığınıza kavuşmak isterseniz, destek olmaya ve siz değerli hastalarımızın evlerine bakım ve sağlık hizmetini getirmeye hazırız.

Her Nefeste, Bir Nefes Kadar Yakınınızdayız…..

Şifa dağıtan Evde bakım merkezleri asla unutulmazlar.

 

 

 

 

 

 

Nefes aile kart sahiplerine %10’a varan indirim fırsatı. İletişim