Nöbet/Refakat Hemşirelik Hizmeti

Her yaştan akut, kronik ya da terminal dönemdeki hastanın, kendi yaşam alanlarında alacakları tıbbi ve sosyal bakımın bir hemşire tarafından verilmesi ve arka planda profesyonel bir sağlık ekibi tarafından takip edilmesi hizmetlerinin bütününe evde hemşirelik hizmetleri adı verilmektedir.

İhtiyaç sahibi kişinin hastalığına özel konularda uzmanlaşmış hemşirelerin verdikleri bu hizmetleri ihtiyaca göre, kısa süreli alabileceğiniz gibi uzun dönem olarak da (haftalık, aylık) alabilirsiniz

Evde bakım hemşiresi; etkili iletişim, kanıta dayalı bilimsel ve güncel uygulamalar ile klinik karar verme becerileri konusunda yetkin kişilerdir.

Nefes Evde Bakım ailesinde görev yapan evde bakım hemşireleri; Özellikle Üniversitelerin veya Yüksek okulların hemşirelik bölümü mezunları arasından seçilmektedir. Evde bakım hemşiresinin diğer hemşirelerden farkı; hastanın kendi yaşam alanında sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek tecrübeye sahip olmaları aynı zamanda yoğun bakım, onkoloji, nöroloji, kardiyoloji gibi özellikli branşlarda deneyim sahibi olmalarıdır.

Bununla birlikte sürekli olarak aldıkları hizmet içi eğitimler sayesinde yeni ve güncel gelişmelere uyum sağlayan sağlık çalışanlarıdır. Tüm çalışanlarımız “Sağlık Bakanlığı” tarafından çalışma belgelerine sahiptirler.

Ameliyat Olan Hastanız Mı Var?

Nefes evde bakım, sizlerin zor günlerinde destek olmak için canla başla çalışmaya ve yeni alternatif düşünceler ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Açık kalp ameliyatı olmuş hastanız için, ameliyat sonrası devreye giriyor ve sürecin en az riskle tamamlanmasını sağlıyoruz. Ameliyat olan hastanız, post-op yoğun bakım sürecine alınıyor, olası en kısa süre içerisinde yoğun bakımdan servise çıkartılan hastaya Nefes’in alanında deneyimli hemşireleri devreye gidiyor. Servis takibinde olan hastanın, gelişebilecek komplikasyonlarından korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için geliyoruz. Hasta yakınlarının hastane köşelerinde yorulmalarından kurtulmaları ve hasta yakınlarının, hastalarına tıbbi destekleri olmadığı gibi tedirginliklerinin de ortadan kaldırıldığı bu hizmet ile Nefes’in Kalp Damar Cerrahisi deneyimi olan hemşireleri ile 7/24 yanınızdayız.

Beyin Cerrahisi mi geçirdiniz?

Tedirgin olmayın, Nefes yanınızda.

Alanında tecrübeli beyin cerrahisi konusunda kendisini geliştirmiş hemşirelerimiz ile de hizmet vermeye ve sizleri olabildiğince konforlu bir hastane süreci geçirmeye davet ediyoruz.
Büyük beyin ameliyatlarında(Tümör, Kanama vb.) refakatçi olarak kalan hasta yakınlarına çok iş düşmektedir.
Hastalarının servis takibi boyunca 7/24 gözleri hastalarının üzerlerinde olmalıdır. Şuurlarının takibi, kanamalarının takibi, ilaç takibi, mobilizasyonu(yürütülmesi) gibi birçok kriteri takip etmesi gerekiyor.
Nefes ailesi olarak tüm bu süreçleri, siz değerli hasta yakınlarımız için takip etmek istiyoruz. Ameliyat eden cerrahınıza böyle bir hizmetin hastanız için avantajının olup olmayacağını sormayı sakın unutmayın.

Ortopedi Cerrahisi mi oldunuz?

Nefes ekibi, sizlerin elleriniz ve ayaklarınız olmaya çoktan hazırlar.
Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken birçok noktada bütün sorumlulukları ve zorlukları alanında deneyimli ortopedi hemşirelerimize bırakıyorsunuz ve iyileşme sürecinin konforunu yaşıyorsunuz.

Kolon Cerrahisi mi Olacaksınız?

Nefes’in cerrahi hemşireleri, sizler için bir kez daha sahada.
Ameliyat sonrası diyetinizden-ağrı tedavinize, gaz sancınızın giderilmesinden-mobilizasyonunuza, pansumanınızın yapılmasından-sıvı takibinize kadar olan tüm sürecin yönetilmesinde sizlere destek veriyoruz.

Hastanız İçin Hemşirelik Hizmetine İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Karar Vermelisiniz?

Nefes Evde Bakım olarak siz değerli hasta yakınlarımızla şu bilgileri paylaşmak isteriz.

Hastanızın evde bakım hizmetine ihtiyacı olup olmadığını sorgulamak için kesinlikle profesyonel bir destek almalısınız. Hastanızı takip eden hekime danışabilir yahut evde bakım hizmeti veren kurumlara başvurabilirsiniz.

Nefes Evde Bakım olarak bizler, hastalarınızın evde bakım hizmetine ihtiyacının olup olmadığını belirlemek ve hasta yakınlarını detaylı bilgi vermek için hizmet sunuyoruz. 0 (216) 706 00 46 0 (505) 078 00 46 iletişim numaralarından bizimle iletişime geçip, hastanız hakkında kısa bilgileri aldıktan sonra, hastanızın değerlendirebilmek adına bulunduğu yere/evine/yattığı hastaneye ziyarete geliyoruz.

Evde Hemşirelik Hizmeti Almaya Karar Verdiğinizde Nefes Ne Yapıyor?

Evde Bakım Hemşire yöneticilerimiz önce hastanızın doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını belirler. Bu bilgiler ışığında hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresi olarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır.

Nefes’in bakım hizmeti verdiği hastalarına hekimlik hizmetini yoğun bakım deneyimi olan Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru vermektedir. Düzenli periyotlarla hastanın muayensini gerçekleştirir ve ilaç tedavilerini düzenler. Gerek görüldüğü durumlarda trakeostomili hastaların kanül değişimlerini gerçekleştirir.

Nefes ekibi hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar.

Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, yardımcı tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir.

Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir.

Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili sağlık bakanlığının zorunlu olarak istediği formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur.

Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır.

Evde sunulan hemşirelik hizmeti süresince, hastanın genel durumu ve hizmetin kalitesi evde bakım doktoru ve yönetici süpervizör hemşireler tarafından düzenli ziyaretlerle takip edilir.

Hangi Hastaların Evde Bakım Hizmeti Alması Şarttır?

 • Solunum cihazına(Ev tipi ventilatör cihazı) bağlı olan hastalar
 • Terminal dönem Kanser hastaları
 • Tedavisi evde devam edecek olan hastalar
 • Yoğun bakımdan eve taburcu olacak olan hastalar
 • Yatak yarası olan hastalar
 • Ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olan hastalar
 • Nörolojik bozuklukları olan hastalar(Kısmı felçli, felci hastalar)
 • Hayati riski olan, vital bulgu takibi(nabız, tansiyon, ateş, aldığı-çıkardığı takibi, kanama takibi, oksijen takibi vb.) gereken aynı zamanda her an ilaç uygulamasına ihityacı olan hastalar
 • Trakesotomili hastalar
 • Ciddi enfeksiyon(sepsis) geçiren ve geçmiş olan hastalar
 • Yatağa bağımlı diyalize girmesi gereken hastalar

Evde Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmeti Nedir?

Yoğun bakımda tedavi görmüş ve hekim tarafından tıbbi olarak hastanede tedavisi tamamlanan hastaların, yaşam bulguları ve tedavi kriterleri değerlendirilerek taburculuk işlemleri gerçekleştirilir.

Taburculuk işlemi sonrası hekim kontrolünde, deneyimli yoğun bakım hemşiresi ile her türlü teknik donanımı sağlayarak ev ortamında uygulanan ve 24 saat kesintisiz hemşirelik hizmetinin sunulduğu bütüncül yapıya evde yoğun bakım hemşirelik hizmetleri adı verilmektedir.

Evde yoğun bakım hemşiresi, hastanın medikal tedavisinin yanı sıra duygusal, sosyal, ekonomik, ailesel ve çevresel etkileri birlikte yönetir ve multidisipliner bir ekip (hekim, hasta bakıcı, fizyoterapist, psikolog vb.) ile birlikte hizmet verir.

Yoğun bakımdan taburcu edilen hastaların, devam eden süreç içerisinde profesyonel sağlık desteği almadığı durumlarda; hastalığın ilerlemesi, primer hastalığının yanı sıra psikolojik sorunlar yaşanmakta ve bu nedenlere bağlı olarak hastanın tekrar yoğun bakıma geri dönüşleri görülmektedir.

Enfeksiyon Riski Taşıyan Evde Bakım Hastaları İçin Nefes Ne Yapıyor?

Nefes Evde Bakım Hizmetleri Merkezi bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan “Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı” ihtiyacı olan hastalara hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Nefes Evde Bakım’ın takip ettiği hastaları düzenli olarak tetkiklerinden ve klinik bulgularından takip eder. Hastanın ev ortamında herhangi bir enfeksiyon geçirmesi durumunda gerekli gördüğü tetkikleri ve kültür numunelerini (Balgam, İdrar, Kan, Yara vb.) almaları için hemşirelere direktif verir.

Kültür sonuçları çıktığında kültür-antibiyogram sonuçlarına göre uygun antibiyoterapisini düzenler. Devam eden tüm bu süreç boyunca hastayı düzenli aralıklarla ziyaret eder.

Enfeksiyon hastalıkları uzman doktor muayene ücreti 750 TL'dir. Hastanın düzenli takipleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları uzman doktor muayenelerinde

Bu hizmet ile Nefesin hastaları daha güvenli ve daha avantajlı durumdadır.

Tüm Bu Hizmetlerin Maliyeti Ne Kadardır?

Evde bakım ve sağlık hizmetlerimizin SGK geri ödeme sistemi bulunmamaktadır.

Özel sağlık sigortalarınızdan geri ödeme sisteminden faydalanabilirsiniz.

Evde Bakım hizmetlerinde hemşirelik hizmetlerinin maliyeti hizmetin sıklığına ve hemşirenin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Örneğin; Yoğun bakımda tedavi görmüş ve eve taburculuğu planlanan hastanın 7/24 kesintisiz ve uzun dönem yoğun bakım deneyimli hemşirelik hizmetini alması gerekiyor. Bu durumda hizmet 24 saat üzerinden ücretlendirilir ve aylık hizmette nefes aile kartı çıkartılır ve %10 indirim avantajından faydalandırılır.

Nefes Evde Bakımda 24 saatlik yoğun bakım hemşirelik hizmetinin bedeli 800 TL’dir.

Nefes’in bu sunduğu avantajlı durumda takip ettiği hastalarına uzman doktor muayene hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.

Yoğun bakımdan evine taburcu olması planlanan hastanın ev ortamının hazırlanması Nefes tarafından ücretsiz sunulmaktadır.

Evde bakımda ihtiyacı olacak tıbbi cihaz ve malzemeler konusunda Nefes Evde Bakım alt kuruluşu olan Medikal Firmasından SGK geri ödemeleri sağlanarak tedarik edilmektedir. Tüm SGK süreçleri sağlık temsilcimiz tarafından takip edilmektedir.